آموزش در این مدیریت

برنامه های آموزشی این مدیریت با هدف القاء ارزش‌هاي كارآفريني در بين دانشجويان و آموزش نیروهای کارآفرین متناسب با نیازهای روز جامعه از طریق پرورش مهارت های کارآفرینی می باشد، از مهم ترین خدمات این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • برگزاري سمينارها، كارگاه‌ها و گپ وگفت‌های آموزشي متعدد
 • برگزاری دوره‌های آموزشی
 • تشکیل بانک اساتید
 • تهيه بانک CD هاي آموزشي

اهم فعالیت های انجام شده در واحد آموزش تا کنون:

سال 84

 • مقدمه ای بر کارآفرینی با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 8و15/9/84 به مدت 8 ساعت
 • خلاقیت فردی و گروهی با حضور دکتر جهان آرا ممی خانی در تاریخ 19/9/84 به مدت 2 ساعت
 • خلاقیت فردی و گروهی با حضور دکتر جهان آرا ممی خانی در تاریخ 3/10/ 84 به مدت 2 ساعت
 • خلاقیت و کارآفرینی با حضور دکتر کامبیز طالبی در تاریخ 4/12/84 به مدت 4 ساعت
 • خلاقیت و نوآوری با حضور دکتر جهان آرا ممی خانی در تاریخ 16/12/84 به مدت 2 ساعت
 • تجارت الکترونیک با حضور مهندس سید علیرضا شجاعی در تاریخ 17/12/84 به مدت 2 ساعت

سال 85

 • کارآفرینی در حوزه ICT با حضور مهندس مهدی کنعانی در تاریخ 6/2/85 به مدت 2 ساعت
 • آشنایی با بورس اوراق بهادار با حضور مهندس علی رضایی زاده در تاریخ 3/7/85 به مدت 2 ساعت
 • کارآفرینی سازمانی با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 22و21و20/8/ 85 به مدت 6 ساعت
 • کارآفرینی در حوزه تجارت الکترونیک با حضور مهندس علیرضا شجاعی در تاریخ 1/9/85 به مدت 2 ساعت
 • کارآفرینی سازمانی با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 6و5و4/9/85 به مدت 6 ساعت
 • خلاقیت فردی و گروهی با حضور دکتر جهان آرا ممی خانی در تاریخ 9/9/85 به مدت 2 ساعت
 • کارگاه بین المللی کارآفرینی با حضور Tan Whee Ling در تاریخ 12/9/85 به مدت 4 ساعت
 • آشنایی با بورس اوراق بهادار با حضور مهندس مشرفی در تاریخ 26/9/85 به مدت 2 ساعت

سال 86

 • آشنايي با بورس اوراق بهادار با حضور دكتر صادقي در تاریخ 30و23و9/8/86 به مدت6 ساعت
 • خلاقیت با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 22/8/86 به مدت 2 ساعت
 • آشنایی با مبانی کارآفریني با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 23/8/86 به مدت 2 ساعت
 • آشنایی با راه اندازي كسب و كار با حضور مهندس سعیدی کیا در تاریخ 27/8/86 به مدت 5 ساعت

سال 87

 • مبانی کارآفرینی و خلاقیت با حضور جناب آقای جلیل صمد آقایی در تاریخ 17/2/87 به مدت 4 ساعت
 • خلاقیت نظام یافته با حضور جناب آقای جلیل صمد آقایی در تاریخ 17/2/87 به مدت 4 ساعت
 • رهبری و مدیریت پروژه با حضور مهندس حسین عوض خواه در تاریخ 18/2/87 به مدت 8 ساعت
 • ایده یابی و شناسایی فرصتها با حضور مهندس مهرداد سلمانی در تاریخ 21/2/87 به مدت 4 ساعت
 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس محمد ابراهیم سقزچی در تاریخ 25و23/2/87 به مدت 8 ساعت
 • آشنایی با مراحل ثبت شرکت ها با حضور مهندس محمد مهتدی در تاریخ 28/2/87 به مدت 4 ساعت
 • جذب منابع مالی با حضور مهندس خسرو سلجوقی در تاریخ 1/3/87 به مدت 4 ساعت
 • اصول بازاریابی با حضور سرکار خانم زهرا بهروز آذر در تاریخ 6و4/3/87 به مدت 8 ساعت
 • مدیریت فروش با حضور سرکار خانم زهرا بهروز آذر در تاریخ 12/3/87 به مدت 4 ساعت
 • کسب و کار اینترنتی با حضور مهندس سید روح ا… احمدی در تاریخ 11/3/87 به مدت 4 ساعت
 • مبانی کارآفرینی با حضور مهندس محمد ابراهیم سقزچی در تاریخ 29/7/87 به مدت 4 ساعت
 • خلاقیت نظام یافته با حضور مهندس علیرضا امانی در تاریخ 1/8/87 به مدت 4 ساعت
 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس محمد ابراهیم سقزچی در تاریخ 6و7/8/87 به مدت 8 ساعت
 • آشنایی با مراحل ثبت شرکت ها با حضور سرکار خانم معصومه سرلک در تاریخ 12/8/87 به مدت 4 ساعت
 • جذب منابع مالی با حضور مهندس خسرو سلجوقی در تاریخ 23/8/87 به مدت 4 ساعت
 • اصول بازاریابی با حضور مهندس زهرا احمد امینی در تاریخ 23/8/87 به مدت 8 ساعت
 • رهبری و مدیریت پروژه با حضور مهندس حسین عوض خواه در تاریخ 30/8/87 به مدت 8 ساعت
 • بازاریابی و تجاری سازی نتایج تحقیقات با حضور دکتر کورش شیروانی در تاریخ 17/9/87 به مدت 5 ساعت
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP با حضور مهندس نامدار محمدی در تاریخ 7 و 21/9/87 به مدت 8 ساعت
 • بازاریابی و مدیریت فروش با حضور مجید کاظمی در تاریخ 14و12و10/12/87 به مدت 12 ساعت
 • مدیریت پروژه با حضور مهندس حسین عوض خواه در تاریخ 19و21/12/87 به مدت 12 ساعت
 • تهیه وتدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس سقزچی در تاریخ 20و18و15/12/87 به مدت 12 ساعت

سال 88

 • مبانی کارآفرینی با حضور مهندس محمد ابراهیم سقزچی در تاریخ 13/7/88 به مدت 5 ساعت
 • خلاقیت نظام یافته با حضور مهندس مهدی بصیرزاده در تاریخ 15/7/88 به مدت 5ساعت
 • مدیریت پروژه با حضور مهندس حسین عوض خواه در تاریخ 20و19و18/7/88 به مدت 12 ساعت
 • ایده یابی و شناسایی فرصتها با حضور محسن خلیلی برزگر در تاریخ 26/7/88 به مدت 4 ساعت
 • آشنایی با مراحل ثبت شرکت ها با حضور مهندس محمد مهدی کلوبندی در تاریخ 27/8/88 به مدت 4 ساعت
 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس محمد ابراهیم سقزچی در تاریخ 13و7و4و2/8/88 به مدت 16 ساعت
 • جذب منابع مالی با حضور هادی کوزه چی در تاریخ 5/8/88 به مدت 4 ساعت
 • اصول بازاریابی با حضور دکتر کامران صحت در تاریخ 11و9/8/88 به مدت 8 ساعت
 • مدیریت فروش با حضور مهندس علی امیری در تاریخ 10/8/88 به مدت 5 ساعت
 • کسب و کار اینترنتی با حضور مهندس مهدی کنعانی در تاریخ 16/8/88 به مدت 4 ساعت
 • کلیدهای طلایی کار تیمی با حضور مهندس سقزچی در تاریخ 19و17و12و10/12/88 به مدت 16 ساعت
 • مهندسی تبلیغات خلاق با حضور دکتر کامران صحت در تاریخ 22و15و8/12/88 به مدت 12 ساعت

سال 89

 • کلیدهای موفقیت در کارآفرینی با حضور مهندس سید روح الله احمدی در تاریخ 26/7/89 به مدت 4 ساعت
 • راهکارهای خلاقیت نظام یافته (TRIZ) با حضور مهندس محمود کریمی در تاریخ 29/7/89 به مدت 8 ساعت
 • ارزیابی تجاری یک ایده با حضور دکتر سید رضا حجازی در تاریخ 5/8/89 به مدت 4 ساعت
 • ایده یابی و شناسایی فرصت ها با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 12/8/89 به مدت 4 ساعت
 • مدیریت پروژه با حضور مهندس حسین رادمهر در تاریخ 9و12/12/89 به مدت 8 ساعت
 • مجوزهای لازم در راه اندازی کسب و کار با حضور مهندس حمید جلوه در تاریخ 14/12/89 به مدت 4 ساعت
 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس سقزچی در تاریخ 16و18/12/89 به مدت 8 ساعت
 • تجارت الکترونیک با حضور مهندس ژان بقوسیان در تاریخ 19/12/89 به مدت 4 ساعت

سال 90

 • مهندسی تبلیغات خلاق با حضور دکتر کامران صحت در تاریخ 24و31/2/90 به مدت 8 ساعت
 • بازاریابی با حضور مهندس ژان بقوسیان در تاریخ 28و29/2/90 به مدت 8 ساعت
 • روش های نوین در مدیریت فروش با حضور مهندس ژان بقوسیان در تاریخ 2و4/3/90 به مدت 8 ساعت
 • مهندسی هزینه با حضور جناب آقای مصطفی احمدخان بیگی در تاریخ 9و12/3/90 به مدت 8 ساعت
 • کلیدهای موفقیت درکارآفرینی با حضور مهندس فرزین فردیس در تاریخ 21/7/90 به مدت 4 ساعت
 • راهکارهای خلاقیت نظام یافته با حضور مهندس محمود کریمی در تاریخ 23و26/7/90 به مدت 8 ساعت
 • فنون ایده یابی و شناسایی فرصت ها با حضور مهندس محسن خلیلی برزگر در تاریخ 28/7/90 به مدت 4 ساعت
 • ارزیابی تجاری یک ایده با حضور مهندس فرزین فردیس در تاریخ 5و7/8/90 به مدت 8 ساعت
 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس فرزین فردیس در تاریخ 26/11 و 4/12/90 به مدت 8 ساعت
 • مدیریت پروژه (پیشرفته) با حضور مهندس حسین رادمهر در تاریخ 27/11 و 3/12/90 8 به مدت ساعت
 • مدیریت زمان با حضور مهندس رضا مومن خانی در تاریخ 5 و12/12/90 به مدت 8 ساعت
 • کار تیمی با حضور مهندس داوود حیدری در تاریخ18/12/90 به مدت 8 ساعت

سال 91

 • بازاریابی و فروش با حضور دکتر یحیی علوی در تاریخ 27/2/91 و 3و10و17و31/3/91 به مدت 20 ساعت
 • مدیریت هزینه با حضور آقای محسن رضاعی در تاریخ 4 و 11/3/91 به مدت 8 ساعت
 • مجوزهای لازم در راه اندازی کسب و کار با حضور دکتر حمیدرضا آدابی در تاریخ 18/3/91 به مدت 4 ساعت
 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس فردیس در تاریخ 19و16و23و30/9/91 و 7/10/91 به مدت 12 ساعت
 • راه اندازی و مدیریت کسب و کار با حضور دکتر محمدرضا نظری در تاریخ 11و12/9/91 به مدت 8 ساعت
 • خلاقیت نظام یافته با حضور مهندس محمود کریمی در تاریخ 22و15/9/91 به مدت 8 ساعت
 • اصول و فنون مذاکره با حضور دکتر سپهر تاروردیان در تاریخ 16و17/12/91 به مدت 8 ساعت

سال 92

 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار با حضور مهندس فرزین فردیس در تاریخ 9و16و30/8/92 به مدت 12 ساعت
 • نوآوری نظام یافته در حل مسائل کسب و کار با حضور مهندس محمود کریمی در تاریخ 11و18/8/92 به مدت 8 ساعت
 • اصول و فنون مذاکره با حضور مهندس رضا یادگاری در تاریخ 1و8/12/92 به مدت 8 ساعت
 • کار تیمی با حضور مهندس داوود حیدری در تاریخ 7/12/92 به مدت 8 ساعت
 • حقوق کسب و کار با حضور دکتر سید عرفان لاجوردی در تاریخ 15/12/92 به مدت 8 ساعت

سال 93

 • بازاریابی و تبلیغات با حضور جناب آقای امیر بختایی 19و26/2/93 به مدت 12 ساعت
 • فروش با حضور جناب آقای امیر بختایی 17و31/2/93 به مدت 8 ساعت
 • تامین منابع مالی با حضور دکتر احمد اسلامی بیدگلی 23/2/93 و 11/3/93 به مدت 8 ساعت

سال 94

 • مدیریت استراتژی با حضور جناب آقای مهندس امیر صبحی افشار 20 و 27 مهر ماه و 4 آبان به مدت 9 ساعت
 • مدیریت و تحقیقات بازار با حضور جناب آقای دکتر امیر حامد رضایی 7،14،21،28 آبان به مدت 16 ساعت
 • قوانین و مقررات کسب و کار با حضور جناب آقای مهندس امیر سیافی 7،14،21،28 و 5 آذر به مدت 18ساعت

سال 95

 • حسابداری بازرگانی با حضور جناب آقای مهندس سیافی 25،27 مهر، 2،4،9،11،16،18،23،25 آبان و 2،7 آذر به مدت 24 ساعت
 • قیمت گذاری با حضور جناب آقای دکتر مهدی کنعانی 29 مهر، 6،13،20 آبان به مدت 16 ساعت
 • مهارتهای ارتباطی با حضور جناب آقای مهندس فرزین فردیس 18 و 25 آذر، 2 دی به مدت 15 ساعت
 • اصول اربردی تنظیم و اجرای قراردادهای محرمانگی با حضور جناب آقای دکتر یوسف قاسمی 21 بهمن به مدت 8 ساعت
 • تحقیقات بازار با حضور دکتر سیامک حاجی زاده فرگوش 28 بهمن و 4،5،11،18،19،25 اسفند به مدت 20 ساعت

سال 96

 • تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده با حضور آقای مهندس سیافی 17،19،24 و 26 اردیبهشت به مدت 12 ساعت
 • مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا با حضور جناب آقای سید محمد امیر سیافی 2،6،9،13 و 16 آبان به مدت 15 ساعت
 • بازاریابی اینترنتی با حضور دکتر سید حمیدرضا عظیمی 4،11،25 آبان و 2،9 آذر به مدت 20 ساعت
 • حضور موفق در مناقصات با حضور مهندس امیررضا ریاحی 21 و 22 آذر به مدت 10 ساعت
 • نگاهی به مسائل حقوقی با حضور دکتر طاهر حبیب زاده 15،22 اسفند به مدت 7 ساعت

سال 97

 • تهیه صورتهای مالی و اظهار نامه مالیاتی آموزش عملی بر مبنای آخرین تغییرات اظهارنامه مالیاتی با حضور مهندس سید محمد امیر سیافی 16،19 و 21 تیر به مدت 8 ساعت
 • استراتژی فروش و بازاریابی و فروش در دوران رکود با حضور دکتر هومن عطار 27 مرداد به مدت 1 ساعت
 • چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم با حضور دکتر بهزاد ابوالعلایی 10 شهریور به مدت 4 ساعت
 • هک رشد و فروش و بازاریابی با حضور جناب آقای سعید میرزایی ورزنه 20 شهریور به مدت 8 ساعت
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی با حضور مهندس سید شاهرخ نوری 26 و 27 آبان به مدت 8 ساعت
 • قواعد عمومی قراردادها با حضور دکتر حاجی بیگی 26 و 28 آذر به مدت 8 ساعت
 • تحقیقات بازاریابی با حضور مهندس سید جواد موسوی 24 و 26 دی به مدت 8 ساعت
 • دوره آشنایی با حمایت های دانش بنیان با حضور مهندس محسن صدری و مهندس مسعود صدری 27 و 29 بهمن به مدت 8 ساعت
 • روش شناسی تحقیقات بازاریابی با حضور مهندس سید جواد موسوی 11، 13 و 15 اسفند به مدت 9 ساعت
 • قانون مالیات ها با حضور آقای امیر رضا حیدری 19 اسفند به مدت 2 ساعت

سال 98

 • نکات حقوقی قرارداد کار با حضور آقای مرتضی فلکی 28 فروردین به مدت 2 ساعت
 • بازی جدی Techno-Flict، چالش حل تضاد مسائل 9 اردیبهشت به مدت 4 ساعت
 • اظهارنامه مالیاتی با حضور آقای علی رهنما 25 اردیبهشت به مدت 2 ساعت
 • نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسبو کارهای نوپا و استارتاپ ها با حضور آقای حسین اقدامی 1 خرداد به مدت 2 ساعت
 • نکات حقوقی قرارداد کار با حضور آقای مرتضی فلکی 8 خرداد به مدت 2 ساعت
 • مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با حضور آقای رامان فدایی 5 تیر به مدت 2 ساعت
 • اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها یا حضور آقای مهدی منفرد 12 تیر به مدت 2 ساعت
 • مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با حضور خانم مریم آتشگاه 16 مرداد به مدت 2 ساعت
 • بهترین نرم افزار حسابداری برای استارتاپها و کسب و کارهای نوپا با حضور آقای مهدی منفرد 24 شهریور به مدت 2 ساعت
 • قوانین منابع انسانی با حضور آقای مرتضی فلکی 7 مهر به مدت 2 ساعت
 • تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با حضور خانم فرناز میری مقدم 21 مهر به مدت 2 ساعت
 • مباحث حقوقی قرارداد کسب و کارهای نوپا با حضور آقای فرزاد قاسمی 13 مهر به مدت 4 ساعت
 • مباحث حقوقی شرکت های استارتاپی با حضور آقای فرزاد قاسمی 14 مهر به مدت 4 ساعت
 • نکات کلیدی قرارداد سرمایه گذاری با حضور آقای فرزاد قاسمی 2 آبان به مدت 8 ساعت
 • نکات حقوقی چک و سفته با حضور خانم سمیه پوریحیی 12 آبان به مدت 2 ساعت