معرفی

شتاب دهنده ها مراکزی هستند که افراد صاحب ایده را در مراحل ابتدایی شکل گیری ایده از لحاظ مالی، فکری و تجربه حمایت کرده و نکات مهم آموزشی لازم را در کمترین زمان به آن ها ارائه می کند. در حال حاضر سه مجموعه شتابدهنده در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری شکل گرفته است.

شتاب دهنده سامسونگ-امیرکبیر

شتاب دهنده سامسونگ-امیرکبیر (Samsung AUT Tech) سکوی راه کارآفرینی و میزبان استارتاپ ها می باشد. این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و هدف آن حمایت از ایده‌های نوآورانه و استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های بهداشت و سلامت، آب، محیط زیست، انرژی و آموزش است. این شتاب دهنده در کنار افزایش آگاهی عمومی نسبت به کاربرد فناوری و نوآوری در فضای کسب وکار، در پی فعال سازی و حمایت از تیم‌های جوان در حوزه‌های یاد شده است.
تیم‌های پذیرش شده در این شتاب دهنده از فضای کاریِ مشترک برخوردار می‌شوند تا ایده‌های خود را در مسیری روشن و کارآمد پرورش داده و پروژه‌های خود را با تمرکز بیشتری توسعه دهند. مشاوره‌های فنی و تخصصی مربیان که به منظور حمایت از تیم‌ها و کاهش چالش‌های کارآفرینی صورت می‌گیرد، فرآیند ایده تا محصول را کوتاه تر می‌کند و در نتیجه سرعت رشد استارتاپ‌ها در تعامل با شبکه‌ی افراد موثر در حوزه‌های تخصصی آن‌ها افزایش می‌یابد.

معیارها و فرایند پذیرش

پذیرش تیم های واجد شرایط از طریق وب سایت شتاب دهنده انجام می پذیرد.

معیارهای پذیرش

پذیرش تیم ها در شتاب دهنده سامسونگ-امیرکبیر بر اساس معیارهای زیر انجام می شود:

 • میزان ارتباط طرح ها با حوزه ICT، IT، بهداشت و سلامت، آب، محیط زیست، انرژی و آموزش
 • میزان نیاز بازار
 • تجربه کاری و مدرک تحصیلی افراد تیم
 • شناخت بازار
 • میزان ارتباط طرح ها با حوزه ICT، IT، بهداشت و سلامت، آب، محیط زیست، انرژی و آموزش
 • میزان نیاز بازار
 • تجربه کاری و مدرک تحصیلی افراد تیم

 • شناخت بازار

خدمات و حمایت ها

فهرست خدمات ارائه شده به تیم های عضو شتاب دهنده سامسونگ-امیرکبیر عبارتند از:

 • استقرار در فضای کاری مشترک
 • مشاوره فنی و تخصصی در زمینه پروژه های تحقیقاتی مرکز
 • تخصیص اعتبار برای پیشبرد اهداف تیم ها(در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)
 • قرارگیری برنامه های کاربردی برتر در Samsung Gallery App Store
 • استقرار در فضای کاری مشترک
 • مشاوره فنی و تخصصی در زمینه پروژه های تحقیقاتی مرکز
 • تخصیص اعتبار برای پیشبرد اهداف تیم ها(در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)
 • قرارگیری برنامه های کاربردی برتر در Samsung Gallery App Store

فرآیند عقد قرارداد عضویت و استقرار

قرارداد های تیم ها از طریق روالهای داخلی شتاب دهنده در وب سایت شتاب دهنده انجام می پذیرد.

تعرفه خدمات

جهت مشاهده تعرفه خدمات شتاب دهنده به وب سایت شتاب دهنده مراجعه کنید.

اطلاعات تماسی

شتاب دهنده فینوا

فینوا (Finnova) که مخفف Fintech Innovation Nova است، بر دو حوزه فضای همکاری مشترک و سرمایه گذاری ریسک پذیر با شعار توانمندسازی ستاره‌ها در حال حاضر یکی از بازیگران اصلی در اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور است. فینوا مکانی است که استارتاپ ها، تسهیلگران و مشاوران شرکت های بزرگ و تخصصی و سرمایه گذاران گرد هم می‌آیند تا با هم افزایی و مشارکت در این سیستم، فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کار استارتاپ ها را فراهم نمایند. هم چنین فینوا با ایجاد فضای همکاری مشترک، سعی دارد به ترویج فرهنگ کار گروهی بپردازد تا استارتاپ ها در کنار یکدیگر چالش‌های کار تیمی را در محیطی که متناسب با نیاز خاص این دوره از کسب و کارشان پیش بینی شده است، تجربه نمایند.

معیارها و فرایند پذیرش

پذیرش تیم های واجد شرایط از طریق وب سایت شتاب دهنده انجام می پذیرد.

معیارهای پذیرش

پذیرش تیم ها در شتاب دهنده فینوا بر اساس معیارهای زیر انجام می شود:

 • ایده در حوزه فین تک
 • دارا بودن تیم و هسته اصلی
 • وجود نمونه اولیه
 • توجیه اقتصادی ایده
 • ایده در حوزه فین تک
 • دارا بودن تیم و هسته اصلی
 • وجود نمونه اولیه
 • توجیه اقتصادی ایده

خدمات و حمایت ها

فهرست خدمات ارائه شده به تیم های عضو شتاب دهنده فینوا عبارتند از:

 • ارائه فضای مشترک کاری به هر تیم
 • ارائه مشاوره فنی و تخصصی
 • معرفی به شبکه سرمایه گذاران
 • ارائه فضای مشترک کاری به هر تیم
 • ارائه مشاوره فنی و تخصصی
 • معرفی به شبکه سرمایه گذاران

فرآیند عقد قرارداد عضویت و استقرار

قرارداد های تیم ها از طریق روالهای داخلی شتاب دهنده در وب سایت شتاب دهنده انجام می پذیرد.

تعرفه خدمات

جهت مشاهده تعرفه خدمات شتاب دهنده به وب سایت شتاب دهنده مراجعه کنید.

اطلاعات تماسی

شتابدهنده تخصصی ماینتک

شتابدهنده تخصصی ماینتک در راستای توسعه فناوری و نوآوری در حوزه صنایع معدنی با محوریت شرکت آیرما و هلدینگ صنعتی معدنی زرین درسال 98 تاسیس شده است.

این مرکز ماموریت خود را ایجاد شبکه بین مراکز عالی آموزشی، صنایع و توسعه فناوری در معادن کشور در نظر گرفته است.

ماینتک بستری است که نخبگان، ایده پردازان، منتورها، شرکت های بزرگ و کوچک معدنی گرد هم آیند و با مشارکت و هم افزایی در این اکوسیستم، فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای استارتاپی خود فراهم نمایند.

معیارها و فرایند پذیرش

پذیرش تیم های واجد شرایط از طریق وب سایت ماینتک انجام می پذیرد.

معیارهای پذیرش

پذیرش تیم ها در شتابدهنده تخصصی ماینتک بر اساس معیار های زیر انجام می شود:

 • میزان نیاز و شناخت بازار

 • تجربه کاری و مدرک تحصیلی افراد تیم

 • میزان ارتباط طرح ها با حوزه فرآوری، استخراج، اکتشاف، محیط زیست

 • دارا بودن تیم و هسته اصلی

 • توجیه اقتصادی ایده

 • میزان نیاز و شناخت بازار

 • تجربه کاری و مدرک تحصیلی افراد تیم

 • میزان ارتباط طرح ها با حوزه فرآوری، استخراج، اکتشاف، محیط زیست

 • دارا بودن تیم و هسته اصلی

 • توجیه اقتصادی ایده

خدمات و حمایت ها

فهرست خدمات ارائه شده به تیم های عضو شتابدهنده تخصصی ماینتک عبارتند از:

 • ارائه فضای مشترک کاری به هر تیم

 • تخصیص اعتبار پس از دوره پیش شتابدهی برای پیشبرد اهداف تیم ها(در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)

 • مشاوره فنی و تخصصی در زمینه پروژه های تحقیقاتی مرکز

 • معرفی به شبکه سرمایه گذاران

 • ارائه فضای مشترک کاری به هر تیم
 • تخصیص اعتبار پس از دوره پیش شتابدهی برای پیشبرد اهداف تیم ها(در صورت تایید مربیان و ناظران مرکز)

 • مشاوره فنی و تخصصی در زمینه پروژه های تحقیقاتی مرکز

 • معرفی به شبکه سرمایه گذاران

فرآیند عقد قرارداد عضویت و استقرار

قرارداد های تیم ها از طریق روالهای داخلی شتاب دهنده در وب سایت ماینتک  انجام می پذیرد.

تعرفه خدمات

جهت مشاهده تعرفه خدمات شتاب دهنده به وب سایت ماینتک مراجعه کنید.

اطلاعات تماسی

info@zminetech.com

www.Zminetech.com

info@zminetech.com

www.Zminetech.com

شتاب دهنده فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد  در راستای توسعه نوآوری و فناوری حوزه فناوری مالی با محوریت بانک ملی ایران و هلدینگ داده‌ورزی سداد در شهریور ماه سال 1397 تشکیل شد. این مرکز مأموریت خود را فراهم‌آوری زیرساخت، منابع، تجارب و شبکه مورد نیاز کارآفرینانی در نظر گرفته است که در مسیر رسیدن به رویاهایشان و تعالی کشور، پا به این عرصه گذاشته‌اند و خود را شایسته این حمایت نشان می‌دهند. فینوداد بستری است تا استارتاپ‌ها، منتورها و مشاوران، شرکت‌های بزرگ و متخصص ملی و بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خرد گرد هم آیند و با مشارکت و هم‌افزایی در این اکوسیستم با پشتوانه قدرتمند بانک ملی ایران و هلدینگ داده‌ورزی سداد، فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کار استارتاپ‌ها و همچنین توسعه فناوری‌های نوین و به‌روز دنیا فراهم نمایند. همچنین، فینوداد با هدف شناسایی و جذب نخبگان، حضور فعال در دانشگاه‌های معتبر و راه‌اندازی و تجهیز فضای کار اشتراکی را در دستور کار خود قرار داده است و با ارائه برنامه‌های مختلف در توسعه شبکه کارآفرینی و ارزش‌آفرینی میان دانشجویان و کارآفرینان مرتبط با دانشگاه، نقش فعالی را ایفا خواهد نمود. در این راستا و در اولین گام، فینوداد مرکزی را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی نموده است که شامل فضای کار اشتراکی نیز می‌باشد.

معیارها و فرایند پذیرش

پذیرش تیم های واجد شرایط از طریق وب سایت شتاب دهنده انجام می پذیرد.

معیارهای پذیرش

پذیرش تیم ها در شتاب دهنده فینوداد بر اساس معیارهای زیر انجام می شود:

 • مرتبط بودن ایده با حوزه‌ی فین‌تک و بانکداری

 • ارائه‌ی نمونه اولیه توسط تیم

 • نوآورانه و فناورانه بودن ایده

 • توجیه اقتصادی ایده

 • مرتبط بودن ایده با حوزه‌ی فین‌تک و بانکداری

 • ارائه‌ی نمونه اولیه توسط تیم

 • نوآورانه و فناورانه بودن ایده

 • توجیه اقتصادی ایده

خدمات و حمایت ها

فهرست خدمات ارائه شده به تیم های عضو شتاب دهنده فینوداد عبارتند از:

 • ارائه فضای کار اشتراکی

 • استقرار تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در «پلت‌فرم نوآوریِ بازِ فینوداد»

 • ارائه انواع مشاوره‌های کسب‌وکار، فنی، حقوقی و …

 • معرفی تیم‌ها به اکوسیستم بانکی کشور به‌منظور بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری و خدمات بانک‌ها

 • معرفی تیم‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاران

 • ارائه فضای کار اشتراکی

 • استقرار تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در «پلت‌فرم نوآوریِ بازِ فینوداد»

 • ارائه انواع مشاوره‌های کسب‌وکار، فنی، حقوقی و …

 • معرفی تیم‌ها به اکوسیستم بانکی کشور به‌منظور بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری و خدمات بانک‌ها

 • معرفی تیم‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاران

فرآیند عقد قرارداد عضویت و استقرار

قرارداد های تیم ها از طریق روالهای داخلی شتاب دهنده در وب سایت شتاب دهنده انجام می پذیرد.

تعرفه خدمات

جهت مشاهده تعرفه خدمات شتاب دهنده به وب سایت شتاب دهنده مراجعه کنید.

اطلاعات تماسی