مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از افراد با تجربه ، مسئولیت پذیر و علاقمند به توسعه نوآوری و فناوری در کشور جهت همکاری با این مجموعه دعوت می‌نماید. علاقمندان می‌توانند جهت همکاری در هرکدام از بخش‌ها فرم مربوط به آن بخش را تکمیل نموده تا پس از بررسی کارشناسان با آنان تماس حاصل شود.