شرکت بید برگ با همکاری مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گپ و گفت روش‌های تامین امنیت و بهبود عملکرد و بسایت‌ها را روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه 1398، ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌کند که هزینه شرکت در آن بصورت رایگان است محورهای این گپ وگفت به شرح ذیل می‌باشد:

مکانخ انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبقه ۱، کلاس آموزش

مهمان: محمدعرفان شمسی – معمار راهکارهای ابری ابر‌آروان
ظرفیت ثبت نام: 20 نفر