پیشران انرژی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
پیشران انرژی
 
زمینه فعالیت:
  • بهینه سازی مصرف آب و انرژی و پایش مستمر تاسیسات HVAC – شرکت خدمات انرژی
ایده محوری:
  • پایش تاسیسات ساختمانی، بهینه سازی مصرف آب و انرژی، بهینه سازی مصرف حامل های انرژی
بازار هدف:
  • کلیه ادارات دولتی
  • سازمانها
  • بانک ها
  • مدارس و به طور کلی ساختمان های مسکونی و اداری
 

مدیرعامل: مهندس بطهایی

سرپرست: _

شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۹۳۷۰۴۰

فکس:

ایمیل: pishrunyahoo.com

وب‌سایت: www.pishrun.com