همراه سلامت زندگی

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 
همراه سلامت زندگی
شرکت همراه زندگی سلامت (بهزی) در حوزه آموزش بیمار و پیگیری (فالوآپ) درمان و ایجاد پل ارتباطی با پزشک فعالیت دارد. بهزی، سرویسی نوین برای نهاد های درمانی از جمله پزشکان، کلینیک ها و بیمارستانها است تا به راحتی بتوانند خدمات پشتیبانی و پایش روند بهبود را برای بیماران و مشتریان خود ارائه کنند. بهزی با استفاده از آخرین فناوری های روز، سامانه ای هوشمند و امن برای ارتقاء اثر بخشی خدمات بهداشت و درمان در کلاس بین المللی ساخته که با رصد مسیر بهبود تک به تک بیماران عدالتی در مسیر ارائه خدمات سلامت خلق کند. این شرکت دانش بنیان، پس از استقبال کادر درمان در کشور در مسیر توسعه گستره جغرافیایی سرویس و نیل به اهداف خود در حرکت است.
 
 

زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات
 

ایده محوری: سامانه مکمل درمان
 

بازار هدف: _

 
 

مدیرعامل: بهار مازندرانی

سرپرست: _

شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۴۷۸۱۸۷

ایمیل: infobehzee.com

وب‌سایت: www.behzee.com