برنا شیمی آریا

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 
برنا شیمی آریا
 

زمینه فعالیت: مواد پیشرفته پلیمری و شیمیایی
 

ایده محوری: تولید جوهرهای خاص با فناوری بالا
 

بازار هدف: _

 
 

مدیرعامل: سید محمد موسوی فرد

سرپرست: _

شماره تلفن: ۰۲۱۶۶۴۵۱۴۹۷

فکس:

ایمیل: infobornachem.ir

وب‌سایت: www.bornachem.ir