مبتکران کوشای دانش

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 
مبتکران کوشای دانش
 
 

زمینه فعالیت: ابزار دقیق ژئومکانیکی

ایده مرکزی: راه اندازی سیستم جامع پایش سازه ها با استفاده از فناوری point cloud

بازار هدف: _

 
 

مدیرعامل: محمد کمیلیان

سرپرست: _

شماره تلفن: ۲۱۶۶۴۷۸۹۴۲

فکس:

ایمیل: Mohammad_komaylianyahoo.com

وب‌سایت: www.mokomci.com