رشد جامع

 | تاریخ ارسال: 1401/2/10 | 

مرکز رشد
مرکز رشد از ایجاد و توسعه کسب وکارهایی که اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند و در قالب واحدهای نوپای فعال تشکیل شده‌اند، حمایت و پشتیبانی می‌کند.

اهداف:

 • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
 • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری
 • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری
 • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار
شرایط و معیارهای پذیرش:
 • وجود نیروهای مدیریتی و متخصص در حوزه ایده محوری
 • تثبیت ایده و قابل اجرا بودن آن
 • وجود نوآوری و خلاقیت در طرح
 • سطح فناوری طرح
 • سوددهی اقتصادی
 • توانایی کسب بازار
 • امکان دسترسی به دانش فنی
 • عدم وجود منع قانونی و حقوقی در روند اجرای طرح
 • وجود نمونه آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی یا صنعتی
خدمات و حمایت‌ها:
 • خدمات استقرار
 • خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی
 • خدمات آموزش و مشاوره
 • خدمات ارزیابی و نظارت
 • حمایت مالی و معنوی