روابط عمومی پارک علم وفن آوری دانشگاه امیر کبیر طرح دستیار فناوری  شرکت های فناور و دانش بنیان تمدید شد

 | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 

شرکت ‌های فناورشرایط ثبت نام دانشجویان