روابط عمومی پارک علم وفن آوری دانشگاه امیر کبیر طرح ملی ترویج کارآفرینی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/17 | 
طرح ملی ترویج کارآفرینی
شبه یادگیری و توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان