روابط عمومی پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر تمدید طرح دستیار فناوری

 | تاریخ ارسال: 1402/4/24 | 
تمدید طرح دستیار فناوری تا بیست و هشتم تیرماه