روابط عمومی پارک علم و فناوری تمدید طرح ملی کارآفرینی تا ۱۵ مهر ماه

 | تاریخ ارسال: 1402/6/4 | 
طرح ملی کار آفرینی تا ۱۵ مهر ماه تمدید شد