روابط عمومی پارک علم و فناوری بازدید رِئیس دانشگاه واسط عراق از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/7/9 | 

دکتر مازین الحسنی رئیس دانشگاه واسط عراق  و دکترعلی ناصر هیلو رییس دانشکده مهندسی این دانشگاه و هیات همراه ایشان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برج فناوری پارک بازدید کردند. در این بازدید زمینه‌های همکاری علمی، آموزشی و اجرای پروژه های فناورانه مورد بررسی قرار گرفت.
 


بازدید هیات عراقی از پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر سیدفرهنگ فصیحی رییس پارک، دکتر روح اله باقرزاده مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مازین الحسنی رئیس دانشگاه واسط عراق  و دکترعلی ناصر هیلو رییس دانشکده مهندسی این دانشگاه انجام گرفت.