ثبت درخواست بازدید
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
-
لطفا نامه‌ی درخواست بازدید خود(در سربرگ رسمی سازمان، نهاد یا شرکت) را با اطلاعات ذیل بارگذاری فرمایید.
  • * هدف از بازدید
  • * تاریخ و ساعت بازدید
  • *  تعداد نفرات
  • * بازدیدکنندگان در چه گروهی قرار می‌گیرند( دانش‌آموزی و دانشجویی، صنایع و ...)
  • * شماره تماس کارشناس مربوط برای انجام هماهنگی‌های لازم
-
1 نام واحد درخواست کننده
2 بارگذاری نامه درخواست
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.