پارک علم و فناوری- صدور معرفی نامه
معرفی خدمت صدور معرفی نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/4 | 
 
واحدهای فناور عضو پارک دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توانند از پارک معرفی­نامه جهت ارائه به سازمان­های دولتی و خصوصی، صنعت و ... دریافت نمایند.
 
گردش کار:


 
نشانی مطلب در وبگاه پارک علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-42.5365.13425.fa.html
برگشت به اصل مطلب