واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر (وبکو امیرکبیر)

 | تاریخ ارسال: 1400/11/5 | 

واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر 

 

زمینه فعالیت:

  • تجهیزات High Tech حفاظتی شبکه های برق

ایده محوری:

  • طراحی و ساخت تجهیزات برقی شامل رله های حفاظتی، تسترهای حفاظتی، وسایل اندازه گیری و امورات بهره برداری شبکه ها شامل کیفیت برق و کنترل آن

بازار هدف:

  • شرکت های برق منطقه ای و توزیع

  • شرکت های فعال در حوزه آلومینیوم سازی

  • پتروشیمی

  • نفت و گاز

  • خودروسازی

 

مدیرعامل: فرزاد رضوی

سرپرست: دکتر حسین عسکریان ابیانه

شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۳۶

فکس:

پست الکترونیک: infoVebko.ir

وب سایت: www.vebko.ir

آدرس: