ثبت درخواست تصویربرداری از محصول


کد رهگیرى این فرم: P86-F89-U0-N81456          
[ چاپ فرم ]
نام شرکت

- حداکثر تعداد کاراکترها : 150 کاراکتر
درخواست معرفی و تصویربرداری از محصول/خدمت

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
لطفا متن تعهدنامه را( مطابق نمونه) در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیرعامل بارگذاری فرمایید.
نمونه فرم تعهدنامه

پسوندهای قابل قبول : pdf - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
CAPTCHA