نیلی گستر امید

 | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 

نیلی گستر امید

 
زمینه فعالیت:
  • فناوری اطلاعات، صنایع الکترونیک
ایده محوری:
  • اینترنت اشیاء
بازار هدف:
  • _
 

مدیرعامل: علیرضا محمدباقر تهرانی

سرپرست: _

شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۷۳۷

فکس:

ایمیل: infoniligo.com

وب‌سایت www.niligo.com