فناوران نفت رهام

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 

فناوران نفت رهام

 
 

زمینه فعالیت: نرم‌افزارهای صنایع بالادستی نفت
 

ایده مرکزی: توسعه چارچوب‌های نرم‌افزاری در بخش بالادستی صنعت نفت
 

بازار هدف: _

 

مدیرعامل: محمد احمدی
 

سرپرست: دکتر محمد احمدی-دکتر علیرضا کاظمی-دکترمحمد شریفی
 

شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۱۸۲

ایمیل: Mo.rahnavardiaut.ac.ir
 

وب‌سایت: www.rohampt.com