زیست نگار امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/1/28 | 
زیست نگار امیرکبیر
 زمینه فعالیت: فناوری های زیستی

ایده محوری: چاپ زیستی داربست های مهندسی بافت، تولید مواد و قطعات زیست سازگار با قابلیت رهایش کنترل شده دارو و عوامل زیستی

بازار هدف: تجهیزات پزشکی

 

مدیرعامل: دکتر میترا اسدی عیدیوند

سرپرست: دکتر مهران صولتی

شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۵۶۷۹

فکس:

ایمیل: Mitra.asadigmail.com

وب‌سایت: www.z-negar.com