ایده پردازان پایدار شریف

 | تاریخ ارسال: 1401/2/4 | 
ایده پردازان پایدار شریف
 

زمینه فعالیت:

ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه اتوکراتو رفرکتومتر

بازار هدف: -

 
 

مدیرعامل: مرتضی قندهاری ابیانه

سرپرست:

شماره تلفن:

فکس:

ایمیل: mortezaghandeharigmail.com

وب‌سایت: