پذیرش دانش بنیان

 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 

شرکت‌های موفق خروج یافته از مرکز رشد و یا شرکت‌هایی که توسط اساتید هیات علمی دانشگاه ایجاد شده‌اند و دارای تائیدیه دانش‌بنیان روی محصولات خود می‌باشند می‌توانند پس از اتمام پروسه پذیرش، در پارک به فعالیت بپردازند.

تبصره: شرکت‌های مستقل که در مرکز رشد عضویت نداشته‌اند و عضو هیت علمی نیز در  آنها حضور ندارد، ولی تمایل به عضویت در پارک دارند، می‌توانند درخواست خود را جهت پذیرش در این بخش وارد نمایند و پس از بررسی کارشناسی، امکان ادامه مسیر پذیرش به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد. 

 

از جمله مهم‌ترین معیارهای پذیرش می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • شرکت دارای حداقل ۲ نفر نیروی انسانی معادل تمام‌وقت باشد.

  • شرکت دارای درآمد سالانه بر طبق اسناد مالی باشد.

  • پذیرش شرکت طی فرآیند داوری مدیریت فناوری انجام می‌گردد.

  • شرکت دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد.

  • شرکت دارای تائیدیه دانش‌بنیان بر روی محصولات باشد.

  • شرکت‌ دارای برنامه تولید یا تولید کننده کالاها/خدمات دانش‌بنیان حاصل از تحقیقات، باشد که دانش فنی کالاها /خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد.

         پس از طی فرآیند پذیرش قرارداد ۵ ساله عضویت مطابق با شرایط ذکر شده در آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌ها منعقد می‌گردد.

        عضویت در هریک از بخش‌های پارک علم و فناروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشروط به تکمیل فرآیند پذیرش و عقد قرارداد با پارک است و صرف تکمیل فرم‌ها مدیریت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ارائه خدمات به تیم‌ها ندارد.

خلاصه آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان(منبع فایل: https://daneshbonyan.isti.ir)