پذیرش رشد/مرکز نوآوری

 | تاریخ ارسال: 1401/2/7 | 


مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایجاد و توسعه کسب و کارهایی که اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند و در قالب واحدهای نوپای فعال تشکیل شده‌اند، حمایت و پشتیبانی می‌کند تا تیم ها با ریسک و هزینه کمی فعالیت خود را جهت تجاری‌سازی محصول‌شان آغاز نمایند.

 از جمله مهمترین معیارهای پذیرش در این مرکز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • سطح فناوری طرح
  • توانایی کسب بازار و توجیه اقتصادی مناسب
  • عدم وجود منع قانونی و حقوقی در روند اجرای طرح
  • وجود آزمایشگاهی موفق
  • داشتن نیروهای مدیریتی و متخصص در حوزه ایده محوری
  • میزان نوآوری و خلاقیت در طرح
  • امکان دسترسی به دانش فنی
  • در حیطه صنایع مورد حمایت مرکز بودن طرح

و...

محل استقرار تیم‌ها و شرکت‌ها پس از طی فرآیند پذیرش در یکی از برج‌های فناوری دانشگاه می‌باشد. مدت زمان عضویت در بخش پیش‌رشد ۶ ماه و در بخش رشد ۳ سال است.