پایش تپش پارسیان

 | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
پایش تپش پارسیان
 
ایده محوری: طراحی و تولید دستاه پیس میکر (باطری قلبی)
زمینه فعالیت:
بازار هدف:
 

مدیرعامل: فرشاد الماس گنج
سرپرست:
شماره تلفن:
فکس:
ایمیل:
وب‌سایت: 
almasaut.ac.ir
آدرس: ساختمان مرکز نوآوری مهندسی پزشکی