ریس فناور آریان

 | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
ریس فناور آریا
 
ایده محوری: طرح توسعه، تولید و عرضه محصولات نانوساختار ترموالکتریک (TEG)
زمینه فعالیت:
بازار هدف:
 
مدیرعامل: فاطمه خانزاده
سرپرست:
شماره تلفن: 
۸۸۸۵۷۱۶۷
فکس:
ایمیل:
وب‌سایت:
آدرس: