شرکت های خروج یافته

 | تاریخ ارسال: 1401/11/16 | 

فرایند سبز پاکان
 
 
ایمن رایانه امیرکبیر
 
پلی مدیران
 
فراصنعت نگاره نوین
 
آب‌بان
 
فناوران نفت رهام
 
مه‌راد صنعت رادکو
 
برناشیمی آریا
 
سپنتا سازه کهن
 
نانوفناوران خاوران
 
فناوران مازیار طب
 
کامپوزیت نوین امیرکبیر(کاپونو)
 
توسعه فناوری هوشمند میکائیل
 
ابار دقیق آرتیمان
 
آینده سبز رباتیک آرسام
 
الگوریتم‌های هوشمند رایابین پارس
 
پیشگامان سامانه‌های نوین سیال
 
گیاه سازه پرنیان
 
ویراتک فن‌آور
 
بهین رهیافت نام‌آوران(برنا)
 
رامان تک اوژن ایرانیان