مجوز فناوری

 | تاریخ ارسال: 1402/5/2 | 
شرکت‌های دوره رشد پس از شش ماه از زمان استقرار و شرکت های پسارشد بلافاصله بعد از استقرار می‌توانند درخواست صدور مجوز فناوری داشته باشند. 

شرایط دریافت خدمت:
  • نامه رسمی درخواست صدور مجوز فناور، مهر شده در سربرگ شرکت
  • برای تمدید، تحویل اصل مدرک مجوز سال قبل
  • انجام فرایند نظارت و ارزیابی
  • عدم بدهی به پارک
  • قرارداد فعال تا پایان سال
  • مشارکت در تحویل گزارش و مستندات درخواستی پارک
  • رعایت ضوابط و مقررات پارک
   گردش کار:

برای کسب اطلاعات بیشتر با سرکارخانم فرجی با شماره ۰۲۱۶۶۴۶۲۲۱۰ تماس حاصل فرمایید.