دورهمی های درس مدلهای کسب و کار پلتفرمی با حضور مدیرعامل آچاره و اوبار

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 |