پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر دورهمی درس کسب و کارهای پلتفرمی با همکاری دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 
دورهمی درس کسب و کارهای پلتفرمی با همکاری دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری امیرکبیر با حضور حامد تاج الدین بنیانگذار و مدیرعامل سنا گستر سبز (آچاره و اوبار) در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲ در برج فناوری ابن سینا برگزار گردید. در این دورهمی حامد تاج الدین در خصوص داستان شکل گیری، مراحل رشد و شکست­ها و موفقیت­های خود در این مسیر توضیح داد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.