انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری و شرکت توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس

 | تاریخ ارسال: 1402/11/9 | 
انعقاد تفاهم‌نامه پارک علم و فناوری دانشگاه و شرکت توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس، روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه در محل پارک علم و فناوری با حضور رئیس پارک انجام پذیرفت.
این تفاهم‌نامه به منظور ارتقاء همکاری در زمینه‌های حمایت و توسعه کسب و کارهای فناورانه با استفاده از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همراهی شرکت امضا شد.