نخستین جلسه شورای پارک علم و فناوری و پردیس فناوری پیام نور-امیرکبیر در اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1402/12/28 | 
برگزاری نخستین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه
اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری با حضور دکتر علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سیدفرهنگ فصیحی رئیس پارک  و سایر اعضاء شورا تشکیل شد.
در این جلسه پس از معرفی اعضاء جدید شورا و مرور اساسنامه پارک موضوعات زیر ارائه شد:
  • - گزارشی از فعالیت های انجام شده،
  • - ساختار سازمانی پارک،
  • - خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی پارک.
در این جلسه هم چنین عضویت ۴ شرکت در دوره رشد‌یافته و ۲ شرکت در دوره رشد تصویب شد.


برگزاری اولین جلسه شورای پردیس فناوری پیام نور-امیرکبیر
 در اولین جلسه شورای پردیس فناوری مشترک پیام نور-امیرکبیر که با حضور دکتر افشین‌مهر رئیس دانشگاه پیام‌نور استان تهران، دکتر فصیحی رئیس پارک علم وفناوری امیرکبیر و سایر اعضاء شورا برگزار شد، ارزیابی برای پذیرش ۲ شرکت در دوره رشد‌یافته انجام شد و عضویت این شرکت‌ها به تصویب رسید.