برگزاری اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت‌ ‌امنای پارک علم و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1403/3/29 | 
اولین جلسه کمیسیون دائمی هیأت‌ ‌امنای پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار شد.


جلسه کمیسیون دائمی هیأت‌‌امنای پارک علم و فناوری دانشگاه با حضور دکتر اقبال شاکری، رئیس کمیسیون، سیدفرهنگ فصیحی رئیس پارک و دبیر کمیسیون، علیرضا رهایی دبیر هیأت‌ امنا دانشگاه و سایر اعضا، برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد پارک علم و فناری دانشگاه، ۵ دستور‌کار مطرح شد و درخواست‌های پارک علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.


این جلسه در روز شنبه ۲۶ خردادماه سال جاری برگزار شد.