شرکت دیاکو انرژی
مدیر عامل 
علیرضا نصراله نزاد
 | تاریخ ارسال: 1403/3/30 | 
نرم افزار یادگیری امیر کبیر(نیما)
مدیر عامل 
علی مرادی
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 | تاریخ ارسال: 1403/3/21 | 
شرکت کیمیاگهر مهر
دکتر مهران جوانبخت
مدیر عامل 

استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 | تاریخ ارسال: 1403/3/13 | 
شرکت ریزسامانه‌های سبز آینده
 دکترفرشاد برازنده
 مدیر عامل
دانشیار  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 
 | تاریخ ارسال: 1403/3/12 | 
شرکت ترمیم عضو سریر (سهامی خاص)
 
نیما هاشمی
مدیر عامل

 | تاریخ ارسال: 1403/3/12 |